MENU

Bahagian Penguatkuasaan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
penguatkuasa Ahmad Hassaini bin Mat Diah Pembantu Penguatkuasa KP19 094771411 094771511 penguatkuasa@mdmaran.gov.my
penguatkuasa Azizul Sufian bin Aliasak Pembantu Penguatkuasa KP19 094680015 094771511
Jafri bin Long Pembantu Penguatkuasa Gred N4-3
Shahman bin Hashim Pembantu Penguatkuasa Gred N4-1
Bakri bin Mohd Tahar Pembantu Penguatkuasa Gred N4-1
Mohamad Johari bin Ali Pembantu Penguatkuasa Gred N4-1
Mohamad Saiful bin Mohd Sharif Pembantu Penguatkuasa Gred KP19
Azizul Sufian bin Aliasak Pembantu Penguatkuasa Gred KP19
Jabatan Perbendaharaan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Norhayati bt Jaafar Penolong Akauntan Gred W2-1
Haslinda binti Mujir Pemb.Tadbir (P/O) Gred N4-1- kontrak