MENU

Bahagian Penguatkuasaan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Bakri bin Mohd Tahar Pembantu Penguatkuasa Gred N4-1
Mohamad Johari bin Ali Pembantu Penguatkuasa Gred N4-1
Mohamad Saiful bin Mohd Sharif Pembantu Penguatkuasa Gred KP19
Azizul Sufian bin Aliasak Pembantu Penguatkuasa Gred KP19
Mohd Syahrul Faiz bin Najib Pembantu Penguatkuasa Gred KP19
Wan Norfatihah bt Wan Baharudin Pembantu Penguatkuasa Gred KP19
Jabatan Perbendaharaan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Haslinda binti Mujir Pemb.Tadbir (P/O) Gred N4-1- kontrak
Zaharin bin Osman Pemb.Tadbir (P/O) Gred N4-1 - KUP
Zuriena bt Hamzah Pemb. Tadbir(Kew) Gred W4-1
Surtinah bt Mohd Khairi Pemb. Tadbir(Kew) Gred W4-1