MENU

zamri

En. Zamri bin Omar, AAP., AMP.
Setiausaha
Maran District Council
Tel: 09-4771411 Faks: 09-4771511
emel: setiausaha@mdmaran.gov.my     


      Roles and Responsibilities of CIO is as follows:

  • Membantu Yang Dipertua dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;   
  • Menentukan keperluan keselamatan ICT;
  • Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT Majlis Daerah Maran serta pengurusan risiko dan pengauditan;  
  • Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Majlis Daerah Maran