MENU

Bahagian Penguatkuasaan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Jafri bin Long Pembantu Penguatkuasa Gred KP22 094771411 094771511
Shahman bin Hashim Pembantu Penguatkuasa Gred KP22 (KUP) 094771411 094771511
Bakri bin Mohd Tahar Pembantu Penguatkuasa Gred KP22 (KUP) 094771411 094771511
Mohamed Faizul bin Mohamed Saharom Pembantu Penguatkuasa Gred KP22 (KUP)
Mohamad Johari bin Ali Pembantu Penguatkuasa Gred KP19 094771411 094771511
Jabatan Perbendaharaan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Noor Nazzatulshima binti Hj Mohamad Pembantu Tadbir (P/O) N19 094771411 094771511
Norhayati bt Jaafar Penolong Akauntan Gred W32 (KUP) 094771411 094771511
Zainab binti Majid Pembantu Tadbir (Kew), Gred W22(KUP) 09-4771411 09-4771511
Zulkhairy bin Khalid Penolong Akauntan, Gred W29 09-4771411 09-4771511
Zuriena bt Hamzah Pemb. Tadbir(Kew) Gred W19