MENU

Piagam Pelanggan Kami berjanji akan memberikan perkhidmatan yang berkualiti, cepat, mesra, adil serta berkesan dan memastikan semua perkhidmatan yang diberikan mematuhi standard kualiti yang ditetapkan seperti berikut :-

 

KHIDMAT PENGURUSAN
Memberi maklumbalas awal terhadap aduan yang lengkap dalam tempoh 3 hari bekerja

 

PELESENAN
Memproses permohonan lesen perniagaan lengkap dalam tempoh 30 hari bekerja

 

UNDANG-UNDANG
Menyemak undang-undang yang digunapakai dan menggubal undan-undang kecil untuk tujuan pewartaan dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan

 

LANSKAP
Memastikan khidmat penebangan pokok diberi dalam masa 7 hari mengikut keutamaan permohonan dan penggunaan kenderaan

 

PERANCANGAN
Memastikan permohonan tambahan dan pindaan rumah kediaman yang lengkap diproses dan diluluskan dalam tempoh 1 hari

 

PERBENDAHARAAN
Proses bayaran akan dibuat dalam tempoh 14 hari setelah dokumen lengkap diterima oleh Jabatan Perbendaharaan

 

PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA
Membuat lawat periksa tapak dan kerja-kerja penilaian harta dalam tempoh 2 minggu dari tarikh lawat periksa

Permohonan untuk menyewa bangunan majlis dijawab dalam masa 1 bulan selepas permohonan diterima

 

TEKNOLOGI MAKLUMAT
Membaikpulih kerosakan komputer dalam masa 7 hari bekerja bergantung kepada tahap kerosakan

 

KEJURUTERAAN
Pelantikan kontraktor binaan dibuat dalam tempoh tidak melebihi 30 hari dari tarikh tutup sebutharga dan 90 hari dari tarikh tutup tender

 

OSC
Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Unit Pusat Setempat (OSC) setiap dua (2) kali sebulan dan 24 kali setahun

 

UNIT AUDIT DALAM
Menyediakan laporan awal pengauditan dalam tempoh 14 hari selepas selesai kerja pengauditan kepada Jabatan/Bahagian?Unit yang diaudit

 

BAHAGIAN PENGUATKUASAAN
Pemeriksaan dan rondaan berkala ke premis-premis sekitar operasi dilakukan 2 kali seminggu

 

KEBERSIHAN
Memastikan kutipan sampah dijalankan dengan mengikut jadual seperti berikut :
a) Premis Perniagaan (6 kali seminggu)
b) Perumahan (3 kali seminggu)