MENU

Senarai Akta yang berkaitan dengan Majlis Daerah Maran:

  • Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
  • Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)
  • Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)