MENU

Bilangan Transaksi Atas Talian
Majlis Daerah Maran
Bagi Tahun 2018

BULAN CIMBClicks BSN Kaunter UTC JUMLAH
  BIL BIL BIL BIL
Januari 31 87 0 118
Februari 24 20 1 45
Mac 20 38 11 69
April 9 21 7 37
Mei 8 12 2 22
Jun 0 5 0 5
Julai 29 94 0 123
Ogos 31 56 2 89
September 3 5 2 10
Oktober 19 28 5 52
November 7 3 0 10
Disember        
JUMLAH 181 447 30 658

 

 

Penerangan:

Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Maran. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari tahun 2018