MENU

Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kerana melayari portal rasmi Majlis Daerah Maran.

Dalam mengharungi arus globalisasi tanpa sempadan ini, Majlis Daerah Maran tidak ketinggalan menggunakan aplikasi ICT untuk memenuhi kehendak pelanggan seperti menyediakan perkhidmatan pembayaran atas talian, hubungan melalui aplikasi-aplikasi sosial, bantuan dalam talian dan pelbagai lagi.

Kami turut melaksanakan pelbagai aktiviti penambahbaikan dari segi urusan pentadbiran seperti MS ISO 9001:2000, KPI dan amalan persekitaran berkualiti 5S dan kini menuju EKSA bagi menjamin kepuasan pelanggan sentiasa dipenuhi.

Kawasan operasi Majlis Daerah Maran kini, telah menjangkau 1,978.10 km persegi menjadi cabaran kepada pihak pengurusan untuk mentadbir keseluruhan kawasan dimana faktor jarak menjadi punca masalah. Menyedarinya, pihak pengurusan telah mengambil langkah dengan membuka dua pejabat cawangan baru iaitu di Terminal Bas Maran dan di Bandar Tun Abdul Razak, Jengka.

Akhir kata, saya sebagai Yang DiPertua Majlis Daerah Maran, amat berharap agar warga Maran sekalian dapat menanamkan sikap yang positif bagi membangunkan Daerah Maran selaras dengan slogan kearah komuniti sejahtera.

Sekian, terima kasih.

Encik Sharuddin bin Jali, SMP

Yang DiPertua

Majlis Daerah Maran