MENU


Senarai Perkhidmatan

 

Lesen Perniagaan

 • Lesen Perniagaan
 • Lesen Penjaja Bergerak / Sementara / Menetap
 • Lesen Pasar Malam

Permit Perniagaan

 • Permit Perniagaan Sementara
 • Permit Perniagaan Sementara ( Kaki Lima )
 • Permit Pemasang Iklan / Sepanduk Sementara

Kemudahan Awam

 • Sewa Dewan
 • Sewa Khemah dan Peralatan Kerusi dan Meja
 • Sewa Peralatan Jentera Berat

Pusat Rumah Henti

 • Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan
 • Permohonan Kelulusan Pelan Landskap
 • Permohonan Kelulusan Pelan Susun Atur
 • Permohonan Kelulusan Pelan Kerja Tanah, Jalan, dan Peparitan
 • Permohonan Kelulusan Pelan Ubahan / Tambahan

Kemudahan Sewaan

 • Permohonan Sewa Gerai dan Pasar Awam MDM