MENU

Ahli Majlis, Majlis Daerah Maran 2019 - 2020

 1. YH Dato' Haji Mohamed Ariffin bin Awang Ismail                                                            
 2. YH Dato' Mukaram Shah bin Zainuddin
 3. YH Tok Muda Dato' Wan Zainal Mokhtar bin Dato' Haji Wan Ahmad Tajudidin
 4. YH Dato' Ahmad Sabrey bin Idris
 5. YH Dato' Jisshaleyz bin Hamzah
 6. Ir. Dr. Haji Salimi bin Md Saleh
 7. En. Rahimi bin Abd Samad
 8. En. Mohd Tasyrif bin Sabaruddin
 9. En. Saiful Anuar bin Mokhtar
 10. En. Nasaruddin bin Abdullah
 11. En. Mohammad Taufik bin Abdul Rafar
 12. En. Azman bin Shaari
 13. En. Mohd Khairuddin bin Mohd Ali Hanafiah
 14. En. Mohamap Razali bin Mamat
 15. En. Mohd Asri bin Mat Piah
 16. Pn. Faridah binti Mamat
 17. Pn. Nurhidayah binti Dato' Haji Mohamad Shahaimi
 18. Pn. Niza binti Dato' Tan Amunuddin
 19. En. Jeganadan A/L Rau

Ahli Turut Hadir

 1. DSP Norzamri bin Abd Rahman ( Ketua Polis Daerah Maran )
 2. IR. Muhamad Hanif ( Jurutera Daerah, JKR Daerah Maran )
 3. Dr. Mohd Aminuddin