MENU

 

mazaitun_hani_zainon.jpeg

Puan Sr. Mazaitun Hani binti Zainon, PKT., MRISM.
Majlis Daerah Maran
Tel: 09-4771411 Faks: 09-4771511
emel: setiausaha[at]mdmaran.gov.my     


     Peranan dan Tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

  • Membantu Yang Dipertua dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;   
  • Menentukan keperluan keselamatan ICT;
  • Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT Majlis Daerah Maran serta pengurusan risiko dan pengauditan;  
  • Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Majlis Daerah Maran