MENU

OBJEKTIF

  • Meningkatkan kualiti perbandaran melalui sistem penyampaian perkhidmatan yang berkesan.
  • Memastikan perancangan dan pembangunan Bandar yang bersistematik serta memenuhi aspirasi rakyat.
  • Meningkatkan tahap kebersihan dan keindahan selaras dengan konsep Bandar dalam taman.
  • Mewujudkan perbandaran yang kemas, tersusun, selesa dan selamat didiami.
  • Mewujudkan masyarakat yang prihatin dan berpengetahuan.