MENU

 Senarai undang-undang kecil yang berkaitan dengan Majlis Daerah Maran:

 1. Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984
 2. Undang-undang Kecil Bangunan (Pahang) 1996
 3. Undang-undang Kecil Iklan Pilihanraya (MDM) 1990
 4. Undang-undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MDM) 1991
 5. Undang-undang Kecil Tandas Awam (MDM) 1992
 6. Undang-Undang Kecil Penjaja (MDM) 1993
 7. Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (MDM) 1993
 8. Undang-Undang Kecil Stor Kayu dan Kerja Kayu (MDM) 1994
 9. Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (MDM) 1998
 10. Undang-Undang Kecil Jalan, Parit & Bangunan (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan -MDM) 2000
 11. Undang-Undang Kecil Iklan (MDM) 2000
 12. Undang-Undang Kecil Pengendalian Makanan (MDM) 2000
 13. Undang-undang Kecil Taman (MDM) 2009
 14. Undang-Undang Kecil Vandalisme (MDM) 2010
 15. UUK Iklan Pilihanraya (MDM) (Pindaan) 2012
 16. Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan (Pengkompaunan Kesalahan-kesalahan)(MDM) 2020
 17. Undang-Undang Kecil Jalan, Parit & Bangunan (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) (MDM) (Pindaan) 2020