MENU

Dalam mencapai matlamat, MDM melaksanakan fungsi-fungsi berikut :

  • Menyediakan kemudahan dan memberikan perkhidmatan perbandaran yang berkualiti kepada orang ramai.
  • Mempergiatkan usaha-usaha meningkatkan sumber kewangan Majlis.
  • Merancang, menyelaras, mengendalikan dan mengawal pembangunan dengan teratur selaras dengan undang-undang yang digunapakai.
  • Melibatkan orang awam dan swasta dalam program pembangunan ekonomi, sosial dan alam sekitar.
  • Memberikan peluang-peluang perniagaan khususnya kepada masyarakat setempat melalui penyediaan ruang-ruang niaga, tapak jaja dan sebagainya.