MENU

Kebersihan dan Pungutan Sampah

Apakah yang dimaksudkan dengan sampah pukal dan bagaimana orang awam hendak melupuskan sampah itu?

  • Sampah pukal adalah sampah bukan domestik yang terdiri daripada sampah kebun, longgokan sampah sarap, kayu-kayu, dahan, ranting, daun, rumput, kotak-kotak atau perabut lama
  • Perkhidmatan pemungutan sampah pukal diberi oleh Alam Flora Sdn. Bhd. mengikut jadual pembersihan kawasan

Di manakah maklumat mengenai jadual pembersihan kawasan boleh didapati?

Penebangan Pokok

Majlis turut menyediakan perkhidmatan penebangan pokok di kawasan pentadbiran Majlis iaitu seperti di kawasan perumahan. Sebarang pertanyaan mengenai penebangan pokok boleh menghubungi majlis di talian 09-4771411 / 09-477 7899 Jabatan Perancangan atau Unit Tindakan Khas (UTK) bagi kes kecemasan berkaitan penebangan pokok/pokok tumbang

Mesin Rumput

Majlis turut menyediakan perkhidmatan mesin rumput di kawasan taman permainan perumahan. Sebarang pertanyaan mengenai perkhidmatan mesin rumput boleh menghubungi majlis di Bahagian Kebersihan dan Kesihatan di talian 09-477 1411/09-477 7897