MENU

Akta

Senarai AKTA yang berkaitan dengan Majlis Daerah Maran:

 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
 • Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)
 • Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)

 

Senarai KAEDAH yang berkaitan dengan Majlis Daerah Maran:

 • Kaedah-Kaedah Hiburan 1996
 • Kaedah –Kaedah Pegawai MDM (Kelakuan dan Tatatertib) 2002
 • Kaedah-Kaedah Aktiviti dan Premis Sukan Elektronik (Esports) Pahang 2021

 

Senarai PERINTAH yang berkaitan dengan Majlis Daerah Maran:

 • Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Mengenai Tempat Letak Kereta)(MDM) 2020

 

Senarai PERATURAN yang berkaitan dengan Majlis Daerah Maran:

 • Peraturan-Peraturan Hotel (Pahang) 2021


Undang-undang Kecil

 Senarai undang-undang kecil yang berkaitan dengan Majlis Daerah Maran:

 1. Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984
 2. Undang-undang Kecil Bangunan (Pahang) 1996
 3. Undang-undang Kecil Iklan Pilihanraya (MDM) 1990
 4. Undang-undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MDM) 1991
 5. Undang-undang Kecil Tandas Awam (MDM) 1992
 6. Undang-Undang Kecil Penjaja (MDM) 1993
 7. Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (MDM) 1993
 8. Undang-Undang Kecil Stor Kayu dan Kerja Kayu (MDM) 1994
 9. Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (MDM) 1998
 10. Undang-Undang Kecil Jalan, Parit & Bangunan (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan -MDM) 2000
 11. Undang-Undang Kecil Iklan (MDM) 2000
 12. Undang-Undang Kecil Pengendalian Makanan (MDM) 2000
 13. Undang-undang Kecil Taman (MDM) 2009
 14. Undang-Undang Kecil Vandalisme (MDM) 2010
 15. UUK Iklan Pilihanraya (MDM) (Pindaan) 2012
 16. Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan (Pengkompaunan Kesalahan-kesalahan)(MDM) 2020
 17. Undang-Undang Kecil Jalan, Parit & Bangunan (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) (MDM) (Pindaan) 2020


Enakmen

Senarai enakmen yang berkaitan dengan Majlis Daerah Maran: