MENU

 

 Perbendaharaan || Kejuruteraan || Perancang Bandar || Penilaian Dan Pengurusan Harta ||

Khidmat Pengurusan || Teknologi Maklumat II Pelesenan

Bahagian Pelesenan

Objektif

  • Memastikan proses permohonan dan kelulusan lessen perniagaan dan permit dilaksana secara cekap dan berkesan kearah menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing.

Aktiviti

  • Pengeluaran Lesen Baru Perniagaan
  • Pengeluaran Lesen / Permit Sementara Perniagaan
  • Pembaharuan Lesen Perniagaan
  • Pembatalan Lesen Perniagaan
  • Rayuan Permohonan Lesen Perniagaan