MENU

Vote Question :

Question 1
Tempoh Undian : 01/01/2024 - 31/01/2024

Jabatan Perancangan dan Pembangunan Lanskap
Adakah anda berpuashati dengan fasiliti sediada di Taman Tasik Maran?

Keputusan e-Undian :
undi_1.png

Soalan 2
Tempoh Undian : 01/02/2024 - 29/02/2024

Unit Audit Dalam
Adakah anda berpuashati dengan perkhidmatan panggilan telefon operator?

Keputusan e-Undian :
undi_2.png