MENU

Circular

List of Circulars that are used by Maran District Council:

 • Department of Township and Country Planning Circulars
 • Department of Environment Circulars
 • Department of Irrigation and Drainage Circulars
 • Treasury Circulars
 • Related Services Circulars
 • Public Administration Developmental Circulars
 • Treasury Letters and Circulars
 • Services Letters and Circulars
 • Accountant General Circulars
 • Public Administration Developmental Circulars

 

Guideline

Senarai Panduan yang digunakan oleh Majlis Daerah Maran :

 • Garis Panduan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
 • Garis Panduan Jabatan Lanskap Negara Siri Jln/GP001/2001.
 • Garis Panduan dan Piawaian Perancangan, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa.
 • Panduan Perbendaharaan dan Tatacara Pengurusan Stor.
 • Panduan dan Tatacara Perolehan 1995.
 • Kaedah-Kaedah Hiburan 1996.
 • Penentuan Kerja Dalam Projek [Spesifikasi] Kerajaan Malaysia.
 • Arahan Perbendaharaan (TI).
 • Dokumen Kontrak PWD 203 Revision IO/83
 • Kadar Jadual JKR.
 • Kod Latihan Profesional.
 • Kelulusan SIRIM.
 • Peraturan Malaysia Menggredkan Kayu yang digergaji-  edisi 1984.
 • Pengkhususan Kayu Kayan untuk Pembinaan Banggunan [MTIB].
 • SMM Piawaan Kaedah Pengukuran.
 • Arahan Pebendaharaan.
 • Arahan Keselamatan.
 • Arahan Perkhidmatan.
 • Garis Panduan
 • Syarat-syarat Lesen
 • Perjanjian Penyewa Gerai dan Pasar.