MENU

Maran District Council, Counsilors 2021 - 2023

 1. YH Tok Muda Dato' Wan Zainal Mokhtar bin Dato' Haji Wan Ahmad Tajudin
 2. YH Dato' Kurnia Bistari Haji Mohamed Arifin bin Awang Ismail     
 3. YH Dato' Mukaram Shah bin Zainuddin
 4. YH Dato' Yu Teck Lee
 5. YH Dato' Ahmad Sabrey bin Idris
 6. YH Dato' Jisshaleyz bin Hamzah
 7. Ir. Dr. Haji Salimi bin Md Saleh
 8. En. Rahimi bin Abd Samad
 9. En. Mohd Tasyrif bin Sabaruddin
 10. En. Saiful Anuar bin Mokhtar
 11. En. Nasaruddin bin Abdullah
 12. En. Mohammad Taufik bin Abdul Rafar
 13. En. Azman bin Shaari
 14. En. Mohd Khairuddin bin Mohd Ali Hanafiah
 15. En. Mohamap Razali bin Mamat
 16. En. Mohd Asri bin Mat Piah
 17. Pn. Faridah binti Mamat
 18. Pn. Nurhidayah binti Dato' Haji Mohamad Shahaimi
 19. Pn. Niza binti Dato' Tan Aminuddin
 20. En. Jeganadan A/L Rau

Maran District Council, Counsilors 2021 - 2022

 1. DSP Norzamri bin Abd Rahman ( Ketua Polis Daerah Maran )
 2. Ir. Mohd Haniff bin Hasanuddin ( Jurutera Daerah, JKR Daerah Maran )
 3. Dr. Mohd Aminuddin bin Ma'pol (Pegawai Kesihatan Daerah Maran)
 4. Al-Fadhil Amirul Farhan bin Wahi (Al-Fadhil Qadhi Daerah Maran)