MENU

Local Council, Maran District Council 2021 - 2024

 1. YH Tok Muda Dato' Wan Zainal Mokhtar bin Dato' Haji Wan Ahmad Tajudidin
 2. YH Dato' Kurnia Bistari Haji Mohamed Arifin bin Awang Ismail     
 3. YH Dato' Mukaram Shah bin Zainuddin
 4. YH Dato' Yu Teck Lee
 5. YH Dato' Ahmad Sabrey bin Idris
 6. YH Dato' Jisshaleyz bin Hamzah
 7. Ir. Dr. Haji Salimi bin Md Saleh
 8. En. Rahimi bin Abd Samad
 9. En. Mohd Tasyrif bin Sabaruddin
 10. En. Saiful Anuar bin Mokhtar
 11. En. Nasaruddin bin Abdullah
 12. En. Mohammad Taufik bin Abdul Rafar
 13. En. Azman bin Shaari
 14. En. Mohd Khairuddin bin Mohd Ali Hanafiah
 15. En. Mohamap Razali bin Mamat
 16. En. Mohd Asri bin Mat Piah
 17. Pn. Faridah binti Mamat
 18. Pn. Nurhidayah binti Dato' Haji Mohamad Shahaimi
 19. Pn. Niza binti Dato' Tan Aminuddin
 20. En. Jeganadan A/L Rau
   

Local Council Members

 1. Ketua Polis Daerah Maran
  DSP Mohamad Zamri bin Mohama Zaber (mulai 13.02.2024)
  DSP Norzamri bin Abd Rahman (sehingga 12.01.2024)
   
 2. Qadhi Daerah Maran
  Al-Fadhil Amirul Farhan bin Wahi
   
 3. Jurutera Daerah, JKR Daerah Maran
  Ir. Mohd Haniff bin Hasanuddin
   
 4. Pegawai Kesihatan Daerah Maran
  Dr. Haji Sahrol Azmi bin Termizi